Mодул 6

Теоретична част за модул 6 

Изградете фирмена култура

кипът е група от хора, които работят заедно за постигането на обща цел. Лицата съставляващи екипа, в идеалния случай трябва да имат общи цели, общи задачи и повече или по-малко да мислят по един и същи начин (MSGMANAGEMENT STUDY GUIDE - The article is Written By "Prachi Juneja" и рецензирана от Management Study Guide Content Team. Екипът по съдържанието на MSG се състои от опитни преподаватели, професионалисти и експерти по темите).

Мотивацията е процес, който инициира, направлява и поддържа целево ориентирано поведение. Тя е това, което ви кара да действате, независимо дали става дума за чаша вода, за да намалите жаждата си, или за четене на книга за да придобиете знания (от Кендра Чери).

Предприемаческата личност трябва да притежава набор от меки умения, включващи набор от нагласи и поведение, които надхвърлят знанията, като например инициативност и упоритост. Изтъкнат пример за обучение по меки умения е обучението по лична инициатива, което се фокусира върху развитието на самостоятелно стартиране, ориентиране към бъдещето и настойчивост (Frese & Gielnik, 2014).

Реален сценарий модул 6 - Изградете фирмена култура

Маргарида е много активна жена.

Живее в провинцията и въпреки че няма работа, обича да обработва земята и да се разхожда в природата. Живее в малка селска къща с няколко стопански постройки, където Маргарида прави своите експерименти. Тя има парче земя, където отглежда ароматни билки и цветя. От това, което отглежда, тя прави

чайове, сапуни, етерични масла и овлажняващи кремове.

Въпреки че продуктите ѝ са много добри и интересни, тя не може да излезе извън рамките на домашната употреба и продажбата на един или друга жена в селото.

Маргарида има дъщеря, която учи в най-близкото село. Въпреки че живеят в провинцията, Мария, подобно на младите хора на нейната възраст, обича социалните мрежи, които за нея са мост към света. Маргарида е наблюдателна и много предприемчива и след няколко опита и много мислене, ето отговорът...

(Възможното решение, като се вземат предвид теоретичните концепции за екип, мотивация и предприемаческата личност)

Защо да не се събере малка група от жени, които също като нея биха искали да имат източник на препитание? Защо да не се възползва от любовта на дъщеря си Мария към социалните мрежи? Защо не?

И така тя сформира своя малък производствен екип.

Маргарида най-накрая успява да събере малка група от заинтересовани жени, на които успява да да предаде идеята си, като по този начин я превръща в обща мечта. Тя очертава план, поставя конкретни задачи, предлага постижими цели, иска сътрудничество, като взема предвид възможностите на всеки елемент от екипа, знаейки точно стойността и ценността, която всеки от тях има. от тези жени притежават и че могат да бъдат ценност за бизнеса.

Дъщеря ѝ Мария и любовта ѝ към социалните мрежи се превръщат в средство, чрез което продуктите достигат до по-далеч и до повече хора.)

И накрая, Маргарида и нейният екип успяват да превърнат едно хоби в печеливш бизнес.

s

 

Assessment

Кое е най-доброто решение на нейния проблем?
Кое е това, което тя не прави добре?
Какво друго подходящо решение бихте й дали?