Как да превърнете идеите си в бизнес

Скъпи потребители, добре дошли в AR играта, започнете да учите сега!

Кликнете върху заглавието на първия модул и следвайте пътя към предприемаческия успех с нашите 7 стъпки!