Mодул 3

Tеоретична част за модул 3

Разберете юридическите структури

След намирането на бизнес идея е важно да създадете своя бизнес план и да обмислите какво трябва да се направи, за да се реализира вашата визия. И все пак това е дълъг процес, който трябва да бъде финализиран.

Съществуват правни изисквания, които трябва да бъдат спазени, основани преди всичко на правните изисквания в ЕС (Европейското бизнес право). И все пак в много случаи има указания и съвети, в които се препоръчва се проверят националните особености и законодателството, тъй като всяка страна може да има различни правни изисквания, особено за социалните предприятия.

Реален сценарий на модул 3 - Разберете юридическите структури

Лукия е жена, която живее в Кипър и иска да създаде собствена компания за ръчно изработени бижута от рециклируеми продукти. Въпреки че идеята ѝ за социален бизнес е ясна и вече е намерила известни възможности за финансиране, за които може да кандидатства, така че да получи финансова помощ за това ново начало, тя не знае откъде да започне. Тя има въпроси от типа: "какви са правните изисквания, които трябва да се спазват общо за всички държави-членки на ЕС?" или "има ли някакви национални особености?". Тя смята, че е по-лесно и по-подходящо да потърси в правните изисквания на Европейския съюз, тъй като има Европейски бизнес Право. Но дали това е правилният начин?

j

 

Assessment

Кое е най-доброто решение на проблема на Лукия?
Кое беше това, което Лукия не прави добре?
Какво друго подходящо решение бихте й дали? проблем?