Mодул 2

Теоретична част за модул 2

Търсене на подкрепа и идентифициране на възможности за финансиране

Създаването на нов бизнес може да е непосилно. Въпреки че идеята да поискате помощ може да изглежда правилното решение, това често се възприема като признак на слабост и твърде често се изоставя. Въпреки това, споредмногобройни проучвания е ясно, че ползите от искането на помощ са много повече, отколкото рисковете.

Намирането на ментор например, със специализирани знания и опит във вашата област, може да допринесе за в развитието на вашия бизнес. Искането на помощ може също така да доведе до разширяване на мрежата ви от контакти и до придобиване на нови възможности.

Друга важна форма на помощ, която новата бизнес дама може да потърси, са възможностите за финансиране. Когато създавате нов бизнес, финансовата подкрепа е от съществено значение. Когато тя не е налична веднага, някои бизнес грантове, финансиране и субсидии, предназначени специално за жени предприемачи могат да бъдат възможност. Не забравяйте да да проверите правителствените страници на вашата страна, община или град за възможности за публично и частно финансиране, за да започнете своя бизнес с размах!

Реален сценарий на модул 2 - Търсене на подкрепа и идентифициране на възможности за финансиране

Саманта винаги е вярвала, че ръчно изработените от нея дрехи за деца са най-голямата ѝ страст. Досега тя е реализирала тези продукти само за внуците си и за семейството и приятелите си. Но когато е помолена от нейна приятелка да създаде напълно персонализирана рокля за едногодишно момиченце в замяна на пари, Саманта осъзнала, че това хоби може да се превърне в бизнес възможност. Преди това тя е управлявала малък

бизнес заедно със съпруга си в миналото, така че има известен опит и знае от какво се нуждае, за да управлява малък бизнес. Въпреки това тя се притеснява, че времената са се променили и светът на бизнеса също, в сравнение с времето, когато е била по-млада, а също така, че не разполага с подходящите средства, за да започне да инвестира в тази своя мечта.

 

Assessment

Какви първи стъпки са полезни за Саманта, за да осъществи мечтата си да създаде бизнес на ръчно изработени детски дрехи? (2 верни отговора)
Саманта има известен опит в управлението на малък бизнес. Тя обаче знае, че всеки бизнес е различен и ресурсите, необходими са различни. Какво може да направи тя, за да има по-ясна представа от какво се нуждае и да поиска съвет, за да започне своето бизнес начинание? (1 верен отговор)
Саманта смята, че ако няма собствени пари, трябва да започне да инвестира в този бизнес, няма как да осъществи тази си мечта.