Mодул 4

Теоретична част на модул 4

Превърнете възможността си в бизнес

Целта е да се подкрепят жените, които искат да превърнат своята стандартна бизнес идея в социален бизнес модел, като им се помогне да създадат стойностно предложение за социално въздействие. Положителната социална промяна, създадена от социалните предприемачи и бизнес поведението, е основата за създаване на социално стойностно предложение. Понякога само осигуряването на възможности за заетост на социално рискови групи, напр. нискоквалифицирани лица, възрастни хора и дългосрочно безработни, вече е предложение за социална стойност. Понякога положителната социална промяна, напр. възможности за обучение на възрастните хора, по-малко замърсяване и нови модели на сътрудничество между млади и стари, е в основата на предложението за социална стойност на въздействието. Можем да комбинираме различни социални въздействия в едно предложение за социална стойност.

Реален сценарий на модул 4 - Превърнете възможността си в бизнес

В Латвия има млада жена Кейт (20 г.), която иска да превърне хобито си да изработва бижута в социален бизнес. Въпреки че продуктът ѝ е добър и интересен, тя не може да разшири продажбите си, тъй като продава стоките си само на пазари на място и местни панаири. Освен това тя не знае как да превърне идеята си в социален бизнес или не знае как да създаде социално въздействие. Тя опитва различни неща, за да реши проблема, но не разбира значението на социалното въздействие, тъй като това звучи много сложно, а и продажбата онлайн се възприема като много скъпа. Докато не открие отговора на въпроса за създаването на социално въздействие и принципите на онлайн бизнеса. И тогава тя успява да открие положителната промяна след бизнес начинанието, като преформулира тази промяна в социално въздействие. Кейт също така разбира, че може да предостави възможност за работа на местни безработни жени с по-слаби умения и да им помогне да изкарват прехраната си. Тези млади жени също могат да помогнат за създаването на социално въздействие като служители на социална компания.

i

 

Assessment

Кое е най-доброто решение за решаване на проблема със създаването на социално въздействие?
Кое беше това, което Кейт не прави добре?
Какво друго подходящо решение бихте дали на нейния проблем?