Модул 1

Теоретична част на модул 1

Набележете възможност

Ако искате да започнете бизнес, първият въпрос, който трябва да си зададете, е "Как да развия своя оригинална идея?".

Това става чрез разработване на идеи и чрез добър анализ на средата и целта, към която е насочен вашият бизнес. Анализът на потребностите и проучването на средата са основни отправни точки. Именно от потребностите се ражда предприемаческата идея. Освен това е необходимо да се познават секторът и пазарът. Създаването на идеи обаче е и творчески процес, затова освободете въображението си!

Превърнете мечтата си в реалност!

Реален сценарий на модул 1 - Набележете възможност

Жулиет е жена, която живее в малък град във Франция, и мечтае да създаде собствена марка дрехи за млади жени, произведени във Франция с местни суровини. Но когато започва да разработва бизнес идеята си, тя открива, че на пазара на дрехи има сериозна конкуренция, тъй като младите жени предпочитат да купуват от мултинационални компании, тъй като цените са по-ниски и може да се намери широка продуктова диференциация. Така че, проучвайки средата, на Жулиет ѝ хрумва идеята да създаде френска марка дрехи, използваща рециклирани продукти. По този начин тя може да продава дрехите си на по-ниска цена, като работи върху завладяващи продукти и новаторска система. Освен това екологията е важна актуална тема, която може да допринесе към концепцията за бранда на бизнеса на Жулиет, като привлича клиенти, които в днешно време са по-внимателни към проблемите на околната среда и екологията. Тези елементи са важни и за определянето на маркетингов план за различните методи за продажба на продукта.

 

Assessment

Коя е първата стъпка, която Жулиет прави, когато създава идеята за своя бизнес?
Какво направи Жулиет, когато проучи контекста и откри проблемите на конкурентите си?
Когато Жулиет намери решение да се конкурира с мултинационалните компании, тя реши да: