Ενότητα 4

Θεωρητικό μέρος για την Ενότητα 4

Μετατρέψτε την ευκαιρία σας σε επιχείρηση

Ο στόχος είναι να υποστηριχθούν οι γυναίκες που θέλουν να μετατρέψουν την κανονική επιχειρηματική τους ιδέα σε κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο, βοηθώντας τες να δημιουργήσουν μια πρόταση αξίας κοινωνικού αντίκτυπου. Η θετική κοινωνική αλλαγή που δημιουργείται από τους κοινωνικούς επιχειρηματίες και την επιχειρηματική συμπεριφορά είναι η βάση για τη δημιουργία πρότασης κοινωνικής αξίας. Μερικές φορές μόνο η παροχή ευκαιριών απασχόλησης για ομάδες κοινωνικού κινδύνου, π.χ. άτομα με χαμηλή ειδίκευση, ηλικιωμένους και μακροχρόνια άνεργους, αποτελεί ήδη την πρόταση κοινωνικής αξίας. Μερικές φορές η θετική κοινωνική αλλαγή, π.χ. ευκαιρίες μάθησης για τους ηλικιωμένους, λιγότερη ρύπανση και νέα μοντέλα συνεργασίας μεταξύ νέων και ηλικιωμένων, είναι η βάση μιας αξίας κοινωνικού αντίκτυπου. Μπορούμε να συνδυάσουμε διάφορες κοινωνικές επιπτώσεις σε μια πρόταση κοινωνικής αξίας.

Σενάριο πραγματικής ζωής για την ενότητα 4 - Μετατρέψτε την ευκαιρία σας σε επιχείρηση

Υπάρχει μια νεαρή Κέιτ (20) από τη Λετονία που είναι πρόθυμη να μετατρέψει το χόμπι της να φτιάχνει κοσμήματα σε κοινωνική επιχείρηση. Παρόλο που το προϊόν της είναι καλό και ενδιαφέρον, δεν μπορεί να επεκτείνει τις πωλήσεις της καθώς πουλά προϊόντα μόνο σε αγορές και τοπικές εκθέσεις. Επίσης, δεν ξέρει πώς να μετατρέψει την ιδέα της σε κοινωνική επιχείρηση ή δεν ξέρει πώς να δημιουργήσει κοινωνικό αντίκτυπο. Προσπαθεί διαφορετικά πράγματα για να λύσει το πρόβλημα, αλλά δεν κατανοεί το νόημα του κοινωνικού αντίκτυπου, καθώς αυτό ακούγεται πολύ περίπλοκο και επίσης οι πωλήσεις στο Διαδίκτυο θεωρούνται πολύ δαπανηρές. Μέχρι να βρει την απάντηση στη δημιουργία κοινωνικού αντίκτυπου και στις διαδικτυακές επιχειρηματικές αρχές. Μετέπειτα, καταφέρνει να ανιχνεύσει τη θετική αλλαγή μετά την επιχειρηματική συμπεριφορά, μετατρέποντας αυτή την αλλαγή σε κοινωνικό αντίκτυπο. Η Κέιτ κατάλαβε επίσης ότι μπορεί να προσφέρει μια ευκαιρία εργασίας σε ντόπιες άνεργες γυναίκες με λιγότερες δεξιότητες και να τις βοηθήσει να κερδίζουν τα προς το ζην. Αυτές οι νεαρές γυναίκες θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν στη δημιουργία μιας δήλωσης κοινωνικού αντίκτυπου ως υπάλληλοι μιας κοινωνικής εταιρείας.

i

 

Αξιολόγηση

Ποια είναι η καλύτερη λύση για την επίλυση του προβλήματος της δημιουργίας κοινωνικών επιπτώσεων;
Τι ήταν αυτό που δεν έκανε καλό η Κείτ;
Ποια άλλη κατάλληλη λύση θα δίνατε στο πρόβλημά της;